Η οινοποίηση

Εκφράζοντας το terroir και την χρονιά

Η οινολογική μας προσέγγιση στοχεύει στην ευδιάκριτη έκφραση του συνόλου των πρωτογενών χαρακτηριστικών των δύο ποικιλιών στο κρασί. Εφαρμόζουμε απλές οινολογικές πρακτικές και αποκτάμε εξειδίκευση σοδειά με σοδειά, οινοποιώντας τα δύο σταφύλια.

Στηριζόμαστε σε ένα βασικό πλάνο εργασιών που περιλαμβάνει την προσεκτική διαλογή κάθε ράγας, την προζυμωτική κρυοεκχύλιση της σταφυλομάζας, την ελεγχόμενη αλκοολική και μηλογαλακτική ζύμωση των στεμφύλων και του νέου οίνου αντίστοιχα. Δοκιμάζουμε κάθε μέρα, φροντίζουμε για την υγιεινή σε όλα τα στάδια της οινοποίησης και εμπιστευόμαστε τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία.

Ταυτόχρονα, προσπαθούμε να είμαστε ευέλικτοι και να προσαρμόζουμε την οινοποίηση για να αφήσει η χρονιά το αποτύπωμά της στο κρασί. Κάθε σοδειά έχει μοναδικά χαρακτηριστικά που εμπλουτίζουν τη βιβλιογραφία μας και βάζουν τον άγνωστο Χ παράγοντα στην εξίσωση της οινοποίησης, προάγοντας τις οινολογικές μας ιδέες.

Ολοκληρώνεται έτσι ένα οινολογικό πρωτόκολλο, που θέτει την αυθεντικότητα και την ποιότητα στο αποτέλεσμα ως προτεραιότητα.