Ο παρών ιστόχωρος αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτύου, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679.Το παρόν κείμενο πολιτικής περιγράφει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων των χρηστών κατά την επίσκεψη ή χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ιστόχωρού μας. Με την επίσκεψη και πλοήγησή σας στον ιστόχωρο μας, αποδέχεστε τους όρους που περιγράφονται στην πολιτική αυτή.

Ο επισκέπτης του ιστόχωρου μας ή/και χρήστης των υπηρεσιών μας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις προστασίας των προσωπικών του πληροφοριών που αναφέρονται εδώ. Ενδέχεται να προβούμε σε τροποποίηση των όρων προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Για αυτό παρακαλούμε, να ελέγχετε τακτικά τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθ’ όσον με την επίσκεψή σας αποδέχεστε τους παρόντες όρους και τις τροποποιήσεις τους.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Την παρούσα ιστοσελίδα χειρίζεται το Κτήμα Διαμαντάκου, περιοχή Μαντέμι, Νάουσα.

Έγινε με επιμέλεια της Αικατερίνης Διαμαντάκου ως ιδιοκτήτρια στο Κτήμα Διαμαντάκου.

Φιλοξενείται από τη Gama Advertising.

 Έχει δημιουργηθεί από τη Gama Advertising.

Έχει σχεδιαστεί από τη Winetuned.

Φωτογραφίες: Moments of life-Βαγγέλης Παρίζας

Φιλμ: Moments of life-Βαγγέλης Παρίζας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η Αικατερίνη Διαμαντάκου, Διεύθυνση: περιοχή Μαντέμι, ΤΚ 59200 Νάουσα,  e-mail: info@diamantakos.gr

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η Αικατερίνη Διαμαντάκου κατέχει όλα και κάθε είδους δικαιώματα για την παρούσα ιστοσελίδα.

Στην Αικατερίνη Διαμαντάκου ανήκουν όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όλου του υλικού που χρησιμοποιείται στην παρούσα, ή είναι κάτοχος εγκύρου δικαιώματος από τρίτο μέρος να χρησιμοποιεί το υλικό στην παρούσα.

Παράλληλα, της ανήκουν όλα τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσίας, εμπορικές ονομασίες, λογότυπα και ονόματα τομέα που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα του Κτήματος Διαμαντάκου. Οποιαδήποτε άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσίας, εμπορικές ονομασίες, λογότυπα και ονόματα τομέα παρατίθενται στην ιστοσελίδα, ανήκουν στους σχετικούς φορείς – ιδιοκτήτες.

Κανένα μέρος της ιστοσελίδας δεν μπορεί να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, αναδημοσιευθεί, μεταφορτωθεί, δημοσιευθεί, μεταδοθεί ή διανεμηθεί με κανέναν τρόπο, εκτός από τον σκοπό επίσκεψης και ενημέρωσης, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση της Αικατερίνης Διαμαντάκου.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η πλοήγηση και χρήση της ιστοσελίδας γίνεται με δική σας ευθύνη και ρίσκο. Η Αικατερίνη Διαμαντάκου καθώς και κανένα άλλο μέρος από αυτά που αναφέρονται και έχουν συμβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο στη δημιουργία, φιλοξενία και λειτουργία της ιστοσελίδας δεν ευθύνονται για άμεσες, έμμεσες, ειδικές, τυχαίες, και κάθε είδους ζημίες, που πιθανώς προκύψουν από τη χρήση της ιστοσελίδας. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο και χωρίς περιορισμό οποιουδήποτε από τα προηγούμενα δικαιώματα, τα πάντα σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται σε εσάς ως έχουν, χωρίς εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, απαλλαγής από ιούς υπολογιστών ή μη παραβίασης. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στις σιωπηρές εγγυήσεις ή περιορισμούς ευθύνης για επακόλουθες ή τυχαίες ζημίες, οι παραπάνω περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς. Παρακαλούμε όπως ελέγξετε τους τοπικούς νόμους και κανόνες.
Παράλληλα, η Αικατερίνη Διαμαντάκου δε φέρει καμία ευθύνη για τα όσα υπάρχουν στις ιστοσελίδες τρίτων μερών, στις οποίες παραπέμπει με link, ή στις οποίες περιλαμβάνεται ως link. Αποποιείται κάθε ευθύνη για την ακρίβεια οποιασδήποτε από τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτούς τους συνδεδεμένους ιστότοπους και τυχόν αγαθά ή υπηρεσίες που παρέχονται από αυτούς. Η Αικατερίνη Διαμαντάκου δεν θα θεωρηθεί υπόλογη ή υπεύθυνη για το περιεχόμενο οποιονδήποτε ιστότοπων συνδέονται με ή από αυτόν τον ιστότοπο.
 
 
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η Αικατερίνη Διαμαντάκου παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την ακρίβεια όλων των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα. Ωστόσο δε φέρει καμία ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Οι παρεχόμενες πληροφορίες υπάγονται σε μεταβολές οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.
 
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 Η Αικατερίνη Διαμαντάκου δεν συλλέγει και δεν επεξεργάζεται καμία προσωπική πληροφορία του επισκέπτη μέσω της ιστοσελίδας, εκτός από τα απολύτως απαραίτητα, που αναφέρονται κατωτέρω.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σύμφωνα με το νόμο, είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), όπως είναι ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, Α.Φ.Μ. κ.ά. Ως ταυτοποιήσιμο ορίζεται το φυσικό πρόσωπο εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας (διεύθυνση ΙΡ, e-mail κλπ.) ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά του.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ

Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση στον ιστόχωρο μας συλλέγουμε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:

α) δεδομένα πλοήγησης

Ο ιστόχωρος μας συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, όπως τα cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Επιπλέον, συλλέγονται αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστόχωρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει ο χρήστης. Η επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων γίνεται με σκοπό να σας παρέχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στις πληροφορίες του ιστόχωρου μας.

β) Φόρμα επικοινωνίας

Εφόσον χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας μας για να επικοινωνήσετε με τον ιστόχωρο μας, συλλέγουμε το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας και το τηλέφωνό σας με τη συγκατάθεσή σας, ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας μας.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή/και χρηστών των υπηρεσιών του ιστόχωρού μας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες, με εξαίρεση την περίπτωση όπου παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για το σκοπό αυτό ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή μας.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους επισκέπτες του ιστόχωρου ή/και χρήστες των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο και μετά διαγράφονται.

COOKIES

Κατά την πλοήγηση στον παρόντα ιστότοπο, όπως προαναφέρθηκε, ενδέχεται να συγκεντρώνονται στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών με τη χρήση cookies. Η χρήση των cookies διευκολύνει τον ιστοχώρο μας να αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη, την ασφαλή αναζήτηση, τον υπολογισμό του αριθμού των επισκεπτών ή τη διευκόλυνση της εγγραφής στις υπηρεσίες μας.

Τα cookies είναι κομμάτια πληροφοριών τα οποία μπορεί να μεταφέρει οποιαδήποτε ιστοσελίδα στο πρόγραμμα περιήγησης του κάθε επισκέπτη, που με τη σειρά τους αποθηκεύονται στο σύστημα του υπολογιστή των χρηστών. Τα cookies επιστρέφονται στην ιστοσελίδα που τα εγκατέστησε στον υπολογιστή των χρηστών, όταν ο επισκέπτης ξαναβρεθεί στην ίδια ιστοσελίδα. Μας βοηθούν να αναγνωρίσουμε αν κάποιος επισκέπτεται για πρώτη φορά την ιστοσελίδα μας και αν έχει ξαναβρεθεί σε αυτή, ποιες ενότητες της ιστοσελίδας του κέντρισαν περισσότερο το ενδιαφέρον, και με τον τρόπο αυτόν να βελτιώσουμε την ηλεκτρονική σας περιήγηση βάσει των ενδιαφερόντων σας. Μας διευκολύνει επίσης στο να γνωρίζουμε τα περισσότερο δημοφιλή στοιχεία της ιστοσελίδας μας, τα οποία μπορούμε να ενισχύσουμε, ή αντίστοιχα να βελτιώσουμε τα σημεία που δέχονται τους λιγότερους επισκέπτες.  

Στην παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται δύο ειδών cookies: α) τα αυστηρώς απαραίτητα, που απαιτούνται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας όπως παραδείγματος χάρη εκείνα που χρησιμοποιούνται προκειμένου ένας επισκέπτης να εγγραφεί κα να συνδεθεί στην ιστοσελίδα μας, και β) περισσότερα, τα οποία μας επιτρέπουν να ελέγχουμε πόσα άτομα βρίσκονται στην ιστοσελίδα και σε ποια κομμάτια αυτής επικεντρώνονται, με αποτέλεσμα να είμαστε σε θέση να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία σας.  

Τα περισσότερα προγράμματα πλοήγησης συστήνουν την αποδοχή των cookies. Μπορείτε βέβαια να τα διαγράψετε, αν το επιλέξετε. Σχετικά δείτε εδώ: www.aboutcookies.org.Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους browsers, ώστε που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, εάν επιλέξετε να διαγράψετε ή να καταργήσετε ορισμένα cookies, ενδέχεται να επηρεαστεί η λειτουργία του ιστόχωρού μας.

PLUG-INS ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Στις ιστοσελίδες μας ενσωματώνονται διεπαφές εφαρμογών μέσω κοινωνικής δικτύωσης ή πρόσθετα (Plug-ins) υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι οι υπηρεσίες που παρέχουν οι εταιρείες Facebook, Twitter, Google+ κλπ. Με τα πρόσθετα αυτά μπορεί να μεταφέρονται πληροφορίες στην αντίστοιχη πλατφόρμα για εσάς, χωρίς αυτό να γίνεται άμεσα αντιληπτό. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τον αριθμό ταυτοποίησης χρήση της πλατφόρμας, τις ιστοσελίδες που έχετε επισκεφθεί κλπ. Τα Plug-ins διέπονται από την πολιτική προστασίας δεδομένων της εκάστοτε υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και επισκεπτών του ιστόχωρού μας χρησιμοποιούμε ασφαλή σύνδεση και μέτρα ασφαλείας δεδομένων για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Όσον αφορά στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τα εξής δικαιώματα:

α) δικαίωμα πρόσβασης, δηλ. το δικαίωμα να πληροφορηθείτε εάν προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία,

β) δικαίωμα διόρθωσης, δηλ. το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

γ) δικαίωμα διαγραφής, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν,

δ) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται, είναι παράνομη ή για άλλους λόγους,

ε) δικαίωμα φορητότητας, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και

στ) δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@diamantakos.gr

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. 679/2016 Κανονισμό, έχετε το δικαίωμα, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με τους τρόπους που ο νόμος προβλέπει.

 
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Η αποτυχία εκ μέρους της  Αικατερίνης Διαμαντάκου να επιβάλει οποιοδήποτε μέρος των παρόντων όρων δεν θα θεσπίσει παραίτηση από κανένα δικαίωμα που έχει ήδη ασκηθεί ή πρόκειται να ασκηθεί στο μέλλον.