Στο Αμπέλι

Ευνοώντας τις φυσικές ισορροπίες

Η αμπελουργική μας προσέγγιση στοχεύει στη διατήρηση της φυσικής ισορροπίας, υιοθετώντας βιώσιμες αμπελουργικές πρακτικές. Το αμπέλι ανατρέφεται αμπελουργικά ως ένα τμήμα ενός οικοσυστήματος που το περιβάλλει, ενώ η διατήρηση της βιοποικιλότητας μέσα σε αυτό είναι βασικό κομμάτι της δουλειάς στο χωράφι.

Αναπτύσσεται μία σχέση εκτίμησης και σεβασμού μεταξύ ανθρώπου και αμπελιού. Θέλουμε να τρυγάμε σταφύλια υγιή που συμπυκνώνουν στον καρπό τους το terroir που τα έθρεψε. Με τη φροντίδα μας στον αμπελώνα επιστρέφουμε σ’ αυτόν ένα κομμάτι από το πλούτο που μας προίκισε, βοηθώντας τον να αναγεννηθεί.

Το ενιαίο αμπέλι εκτείνεται σε 33 στρέμματα γης. Το Ξινόμαυρο καταλαμβάνει τα 22 από αυτά και φυτεύτηκε τα έτη 1978 και 1981. Το Πρεκνάδι καλλιεργείται στα υπόλοιπα 11 στρέμματα και φυτεύτηκε σταδιακά την περίοδο 2006-2012.